MENU

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Protokół z Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu w dniu 3 listopada 2020 r.

Protokół z Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu w dniu 3 listopada 2020 r.

Jury po przesłuchaniu 131 uczestników z 20 szkół podstawowych, przedszkoli  i placówek oświatowych, prezentujących się w 32 podmiotach wykonawczych, w trzech kategoriach wiekowych, postanawia przyznać następujące nagrody:

Grand Prix –  Kinga Piotrowska ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

 

Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec – Aleksandra Łacek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte II w Cichem

 

Nagroda Starosty Nowotarskiego – Daria Kowalczyk i Natalia Strama z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

Nagroda Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem –Zespół wokalny   z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

 

Nagroda Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu – Bartłomiej Ramski    z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

Nagroda Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu – duet Katarzyna Łabuda i Wiktoria Szyszka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

 

Nagroda Prezesa Związku Podhalan w Polsce – Dominika Chlebek z Zespołu Regionalnego „Odrowązianie” w Odrowążu

Kategoria wiekowa: Przedszkola

Solista, kategoria przedszkola:

Wyróżnienie – Oliwia Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja  Knapczyka–Ducha   w Czerwiennem

Duety, kategoria przedszkola:

Wyróżnienie – Ewelina Fatla i Krzysztof Łukaszczyk zPrzedszkola nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

 

Zespół, kategoria przedszkola:

1 miejsce – Zespół wokalny z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

2 miejsce –Zespół wokalny „Starobystrzańskie Smyki” zPrzedszkola nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

3 miejsce – Zespół wokalny „Krokusiątka’’zeSzkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

Wyróżnienie – Zespół wokalny zeSzkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka–Ducha w Czerwiennem

 

Kategoria wiekowa: klasy I-III

Solista, kategoria wiekowa klas I-III:
1 miejsce – Aleksandra Łacek zeSzkoły Podstawowej nr 1 w Cichem

2 miejsce – Dominik Król ze Szkoły Podstawowej w Załucznem

3 miejsce – Natalia Giełczyńska zSeptymy w Nowym Targu

3 miejsce – Lena KwakzPublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. Św. Jana Boboli w Starem Bystrem

Wyróżnienie – Emilia Ledworuch zeSzkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

 

Duety, kategoria wiekowa klas I-III:

Wyróżnienie – Julia Mynarska i Karolina Gałusza zeSzkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

 

Zespoły,  kategoria wiekowa klas I-III:

1 miejsce –Zespół wokalny zeSzkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

2 miejsce – Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu

3 miejsce –Zespół wokalny „UNISONO” zPublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. Św. Jana Boboli w Starem Bystrem

Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII

Solista, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

1 miejsce – Jakub Duda z „Septymy” w Nowym Targu

2 miejsce – Julia Styrczula zeSzkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka–Ducha

w Czerwiennem

3 miejsce – Gabriela Sroka zeSzkoły Podstawowej nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach

Wyróżnienie – Antoni Kula zeSzkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

 

Zespoły, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

Wyróżnienie – Zespół wokalny zPublicznej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
Wyróżnienie – Zespół wokalny „Humoreska”ze Szkoły Podstawowejim. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej

 

              Jury wyraża słowa uznania organizatorom za przygotowanie
i przeprowadzenie VIII Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża    w Odrowążu w trudnym czasie epidemii. Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszym rozwoju jakże wyjątkowego i istotnego ze względów patriotycznych konkursu. Gratulujemy muzycznych osiągnięć wszystkim uczestnikom, młodym artystom oraz ich nauczycielom, instruktorom, opiekunom artystycznym. Śpiewanie, nauka tekstów, poznawanie ich genezy i kontekstu historycznego stanowi przyjemny, przyswajalny i skuteczny sposób nauki historii dla dzieci   i młodzieży.

Specyficzna sytuacja związana z pandemią COVID – 19 i licznymi obostrzeniami ograniczającymi możliwość występów publicznych spowodowała,  że w tym roku konkurs przeprowadzono  w innej formie – przesłanych nagrań. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

 

Przewodniczący jury:

MARTA CIEPLIŃSKA-KORWEL

Członkowie:

JACEK KLINOWSKI

CHOR. ZBIGIEW KRZYSZTOFEK

JULIAN KOWALCZYK

Protokolant:

Iwona Florczyk

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin