MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Regulamin Zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży - Czarny Dunajec

Regulamin Zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży - Czarny Dunajec

  1. Cel imprezy Wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej. Popularyzacja kolarstwa i promocja sportu, oraz mobilizowanie dzieci i młodzieży  do aktywnego wypoczynku na rowerze.  Promowanie roweru jako ekologicznego i przyjaznego środowisku środka lokomocji. Wychowywanie poprzez sportowe współzawodnictwo w oparciu zasady fair play.
  2. ORGANIZATOR:  Centrum  Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu                                                                                                               

          Współorganizator:  Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice                                                                                                    

  1. Termin i miejsce zawodów:

11.07.2020r. - sobota  -  Grand Prix Gminy Czarny Dunajec                                                      Stadion  w Czarnym Dunajcu        

 

       4.Uczestnictwo i klasyfikacja:

W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna. Zgłoszenia w biurze zawodów w godz. od 9:00 do 10:00  /Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna/.  Udział w zawodach jest bezpłatny!    Uczestnicy są klasyfikowani w kategoriach wiekowych .

  1. Kategorie wiekowe dziewczynki i chłopcy:        

D-I  - do 6 lat /2014 i młodsi/

D-II - 7-9 lat /2013-2011/

D- III – 10-12 lat /2010-2008/

D- IV – 13-15 lat /2007-2005/

 

CH-I - do 6 lat /2014 i młodsi/

CH-II - 7-9 lat /2013-2011/

CH- III – 10-12 lat /2010-2008/

CH- IV – 13-15 lat /2007-2005/

 

6.Nagrody:

- Medale w każdej kategorii wiekowej za m-ca od I do III     

 - Losowanie upominków pośród wszystkich uczestników zawodów.

7. Zasady rozgrywania zawodów

Zawody odbywają się na bieżni stadionu w Czarnym Dunajcu. Dystans i formuła rywalizacji zależnie od kategorii wiekowej:

-  D-I i CH-I  - Start wspólny  200m.

-  D-II i CH-II  -  Jazda indywidualna na czas  400m.

-  D-III i CH-III  -  eliminatory  800m.

-  D-IV i CH-IV  -  Wyścig australijski .

Uwaga: formuła poszczególnych wyścigów może się zmienić, w zależności od ilości uczestników.

  1. Postanowienia końcowe

UWAGA: Uczestnicy biorą udział w wyścigu pod opieką i na odpowiedzialność swego rodzica lub opiekuna prawnego, muszą posiadać: sprawny rower oraz sztywny kask.

o   Zabezpieczenie medyczne przy start-meta (Ambulans z pełną załogą)

o   Wszyscy kierownicy ekip, zawodnicy, obowiązkowo biorą udział w odprawie technicznej,

o   W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

o   Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu.

o   Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków, potwierdzone własnoręcznym podpisem.                    .

o   Podczas treningu i wyścigu uczestnicy muszą jeździć w sztywnych kaskach,

o   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki  na trasie, oraz za zaginione rzeczy,

o   Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

o   Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne podanie jego wizerunku, danych osobowych w postaci imienia , nazwiska, kat. wiekowej, zajętego m-ca i przynależności. ( nazwa Klubu sportowego, lub miejscowości)

o   Organizator nabywa na własność prawa autorskie  do publikacji  wizerunku uczestników oraz  udzielanych wywiadów

o   Ceremonia nagradzania zwycięzców - po zakończeniu zawodów.

o   Wyniki będą udostępnione na stronie internetowej wyścigu  www.podhaletour.tcorzel.pl.

o   Zawody  odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

o   Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych uczestników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

 

10. Program minutowy – załącznik nr 2.

 

Program minutowy - Załącznik nr 2

9:00 - 10: 00 przyjmowanie zgłoszeń                                                                                               

9:45 odprawa techniczna                                                                                                                    

10:00 – start pierwszej grupy                                                                                                           

12:00 dekoracja uczestników i losowanie nagród  

13:00 zakończenie zawodów

 

REGULAMIN W ZAŁĄCZNIKU

Regulamin zawodów rowerowych Czarny Dunajec.pdf

 

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/