MENU

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź XXVII Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich

Zapowiedź XXVII Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich

XXVII PRZEZIYRACKA MŁODYCH TONIECNIKÓW I ŚPIYWOKÓW GÓRALSKICH

 Organizatorzy:

Główny organizator:   Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Współorganizator:   Rada Sołecka w Ratułowie, Związek Podhalan Ratułowie

  Honorowy patron imprezy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

 CEL PRZEZIYRACKI: Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych i śpiewaczych młodych tancerzy i śpiewaków zrzeszonych w zespołach regionalnych, jak również nie zrzeszonych. Ponadto Przeziyracka spełnia dla uczestników formę konsultacji, stylów tanecznych i śpiewaczych. Głównym zadaniem imprezy jest popularyzacja wśród dzieci tradycyjnego tańca i śpiewu góralskiego, oraz zachowanie tradycyjnych form poszczególnych tańców, nut i pieśni podhalańskich, przy równoczesnym ukazywaniu ich różnorodności na obszarze całego Podhala.

  • 1

Przeziyracka ma charakter konkursu, któremu będzie się „przyziyrać” Komisja Artystyczna, która wytypuje najlepsze pary taneczne i śpiewaków z poszczególnych kategorii do 3 nagród ufundowanych przez organizatorów, jak również do nagród w popisach tańca zbójnickiego.

  • 2

Przeziyracka odbędzie się dniu 4 października 2015r.,w siedzibie Związku Podhalan „Dominówka”, Ratułów Dolny nr 170. Rozpoczęcie o godz. 9.00

  • 3

W Przeziyracce mogą brać udział tancerze kultywujący tradycyjny taniec solowy oraz zbójnicki, grupy śpiewacze, a także śpiewacy soliści.

  • 4

Popisy tańca i śpiewu solowego oraz grup śpiewaczych, będą prezentowane w trzech kategoriach:

- I kategoria wiek. 5-8 lat

- II kategoria wiek. 9-12 lat

- III kategoria wiek. 13-16 lat

 W popisie tańca zbójnickiego, tancerze w składach maksymalnie do 6 osób winni mieścić się w granicach wieku 5-16 lat.

I kategoria wiek do 11 lat

II kategoria wiek 12 - 16 lat

Zwycięzcy w tańcu zbójnickim z 2014 r. występują poza konkursem

 §5

Tancerze mają obowiązek zaprezentować co najmniej:

kat I – trzy kroki taneczne (ozwodna, krzesany po dwa, po cztery lub inne),

kat II – cztery kroki taneczne do wyboru,

kat. III - co najmniej pięć kroków tanecznych

W popisie tańca zbójnickiego co najmniej 3 figury.

                                          §6

Śpiewacy, i grupy śpiewacze (maksymalnie do 6 osób):

kat. I - co najmniej dwie nuty (do wyboru),

kat. II - co najmniej trzy nuty (do wyboru).

kat. III - co najmniej cztery nuty (do wyboru).

 §7

1. Zespół może wystawić maksymalnie 3 grupy śpiewacze, 3 pary taneczne i 3 solistów ( dobór grup i par do kategorii dowolny)

2. Prezentacje tańca i śpiewu nie mogą przekroczyć 8 minut, popis tańca zbójnickiego 10 minut.

3. O godzinie występów będzie decydować kolejność przybycia zgłoszonych zespołów w dniu imprezy.

§8

Komisja Artystyczna "Przyziyracy" oceniać będzie według następujących kryteriów:

a) wierność zasadom obowiązującym przy wykonaniu poszczególnych tańców,

b) wierność i poprawność wykonania prezentowanych pieśni i nut

c) dobór do wieku przyśpiewek do tańca, śpiewek solowych i zespołowych

d) prezentacja tancerzy i śpiewaków (strój)

e) ogólny wyraz artystyczny

§9

Śpiewacy lub Zespoły Śpiewacze zobowiązane są do wykonania co najmniej jednej śpiewki obrzędowej weselnej: pytackiej, drużbiarskiej, do "ocepin" treścią przystosowaną do wieku wykonawcy.

§10

Każdy uczestnik otrzyma posiłek w czasie trwania imprezy.

 §11

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest pisemne zgłoszenie (lub telefoniczne/faxem albo mailem: ckip@ckip.org) z podanymi dokładnie imionami i nazwiskami uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. Kolejowa 14, 34-470 Czarny Dunajec.

 §12

Dodatkowych informacji udziela Centrum Kultury, tel./fax 18 26 571-79 w godz. 8.00 -15.30

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

2) Nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2A, w terminie do 14 dni od daty imprezy.
3) Wszystkie pary taneczne i "zbójnicy" występują przy muzyce organizatorów.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu zgłoszeń.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas Przeziyracki

6) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie przez CKiP materiałów foto i video z Przeziyracki.

7) Wzięcie udziału w Przeziyracce oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Zgloszenie Przeziyracki 2015

Regulamin Przeziyracki 2015

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin