MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunaje na lata 2020-2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunaje na lata 2020-2022

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunaje na lata 2020-2022


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 oraz poz. 1571), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 oraz poz. 2020),art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 2251, 1495)

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2022.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać na piśmie w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17.01.2020 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą  analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2022 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2020 r.

 

W ZAŁACZNIKU UCHWAŁA + PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU SPORTU

Projekt program rozwoju sportu - uchwała.pdf

formularz-do-konsultacji 2020.pdf

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/