MENU
Jesteś tutaj: Transgraniczni animatorzy kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu / Transgraniczni animatorzy kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu

Transgraniczni animatorzy kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu

      
     Tytuł mikroprojektu:

Transgraniczni animatorzy

kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu

 

Projekt indywidualny-wnioskodawca – Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Okres realizacji: 08.2019 – 07.2020

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020

 

Kontakt: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2A
34-470 Czarny Dunajec
Email: ckip@ckip.org
Telefon: 18 2657179
www.ckip.org

Partner  mikroprojektu: Zakladna umelecka skola Trstena

Cel ogólny:
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej w zakresie działalności animatorów kultury na polsko-słowackim pograniczu.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

1. Podniesienie specjalistycznych trans granicznych kwalifikacji polskich i słowackich animatorów kultury.
2. Rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych form nauczania i upowszechniania kultury na pograniczu polsko-słowackim.

W ramach mikroprojektu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec zrealizuje następujące zadania:

- Zorganizowane zostaną specjalistyczne kursy i szkolenia w ramach 4 cykli tematycznych: taniec, choreografia, przygotowanie ruchowe i fizyczne do pracy z zespołami teatralnymi.

- Zorganizowane zostaną 2 wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń z partnerem transgranicznym.

- Zorganizowane zostanie praktyczna nauka konwersacji w języku angielskim jako dodatkowy element szkoleń.

Wartość całkowita mikroprojektu: 17 089,62 €

Dofinansowanie projektu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.