MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
Dz.U. 2019 poz. 688, poz. 1570 oraz poz. 2020), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać  na piśmie w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą  analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 jest również udostępniony
w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30.10.2019r.

 

Załączniki:

Uchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020.pdf

formularz-do-konsultacji 2020.pdf

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/