MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / Gminne Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym - Igrzyska Dzieci

Gminne Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym - Igrzyska Dzieci

Gminne Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym
- Igrzyska Dzieci

 

Miejsce zawodów:       Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu (remiza OSP)

Termin Zawodów:    15.02.2019  (piątek) godz. 9.00

1) Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział zespoły złożone z uczniów jednej szkoły podstawowej w kategorii dziewcząt i chłopców  w składzie: 2 dziewcząt (+ 1 rezerwowa) lub 2 chłopców (+ 1 rezerwowy). Obowiązuje ten sam skład  przez cały turniej. 

Do zawodów sportowych gminnych - będą dopuszczane szkoły/zawodnicy zarejestrowane w  systemie  S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ” Szkolnego Związku Sportowego.

adres systemu :  www.srs.szs.pl   ( ranga zawodów: miejskie/gminne)

 

W dniu zawodów prosimy o dostarczenie imiennych kart zgłoszeń - podpisanych i opieczętowanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna.

W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2018 / 2019  obowiązują następujące roczniki:
Igrzyska Młodzieży szkolnej – rocz. 2003 - 2005
Igrzyska Dzieci – rocz. 2006 i mł.


2) Termin zgłoszenia:  Do zawodów sportowych obowiązuje zgłoszenie (w systemie SRS) najpóźniej do dnia: 
                                                                          13.02.2019 (środa) do godz. 23.00

3) Sposób przeprowadzenia zawodów i przepisy:
Kolejność gier jest następująca:

I rzut      

II rzut     

III rzut

A - X    

 

gra podwójna   

A - Y

 

B - Y         

B – X


-  Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych gier.

-  Zawody rozgrywane są do 3 wygranych setów (set do 11 punktów), dopuszcza się limit dwóch wygranych setów.

-  Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, ale w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.

-  System  wyłaniania  mistrza  uzależniony  jest  od  liczby uczestniczących zespołów.

-  Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZTS.


POZOSTAŁE UWAGI:

Wszystkim zgłoszonym w wyznaczonym terminie uczestnikom (szkołom) zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.


Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

 

Koordynator ds. sportu mgr Marek Szuba

Czarny Dunajec 8.02.2019r.

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)