MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci, kat. Dziewcząt i Chłopców

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci, kat. Dziewcząt i Chłopców

Mini Piłki Siatkowej

Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci
kat. Dziewcz
ąt i Chłopców

 

1. Organizator:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja piłki siatkowej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i

rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży.

 

2. Termin i miejsce zawodów (zmiana terminu):

Czarny Dunajec – Hala Sportowa, 11.02.2019r. (poniedziałek) godz.9.00 – kat. CHŁOPCÓW i DZIEWCZĄT

 

3. Termin i miejsce zgłoszeń: Do zawodów sportowych gminnych - będą dopuszczane szkoły/zawodnicy zarejestrowane w  systemie  S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ” Szkolnego Związku Sportowego.

adres systemu :  www.srs.szs.pl   ( ranga zawodów: miejskie/gminne)

 

Do zawodów sportowych (w obydwu kategoriach) obowiązuje zgłoszenie najpóźniej do dnia: 
   7.02.2019 (czwartek) do godz. 23.00

W dniu zawodów prosimy o dostarczenie imiennych kart zgłoszeń - podpisanych i opieczętowanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna.


W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2018 / 2019  obowiązują następujące roczniki:
Igrzyska Młodzieży szkolnej – rocz. 2003 - 2005
Igrzyska Dzieci – rocz. 2006 i mł.

 

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

a.  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2006 i młodsi,  składają się maksymalnie z 10 zawodników.

    

b. Przepisy gry:
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki)
- wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy
- obowiązuje rozmiar piłki nr 5
- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.
- w drugim secie pozostałych 5 zawodników.
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki.
- skład CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej.
- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.
- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
- zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki w  polu ataku znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki,
- rozsądna tolerancja czystości odbić,
- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
- obowiązuje przez cały set ustawienie początkowe drużyny.

Uwaga:
Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym
w ramach Igrzysk Dzieci w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny
rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie gra się do dwóch wygranych setów. Sety
rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów

 

 

5. Punktacja: Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, walkower – 0 pkt

O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. większa liczba zwycięstw,
c. większy stosunek setów,
d. większy stosunek „małych” punktów,
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).

 

6. Nagrody: Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary i nagrody a do 6 miejsca pamiątkowe dyplomy.

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie halowe).


Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

Z pozdrowieniem

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)