MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź zawodów narciarskich Puchar Ferii w ramach Programu Rozwoju Sportu 2019

Zapowiedź zawodów narciarskich Puchar Ferii w ramach Programu Rozwoju Sportu 2019

ZAWODY W BIEGACH NARCIARSKICH – PUCHAR FERII

w ramach Programu Rozwoju Sportu Gminy Czarny Dunajec dla szkółek sportowych i szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec

prowadzących zajęcia sportowe z narciarstwa biegowego.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

Organizator:      Centrum Kultury i Promocji Gminy  Czarny Dunajec

 

Termin Zawodów:     25 styczeń 2019 (piątek) godz. 10.00 start  pierwszej grupy wiekowej  

(weryfikacje zawodników godz. 8.45 – 9.45)

 

Miejsce zawodów:      Trasy biegowe przy Szkole Podstawowej w Pieniążkowicach

 

Podział na grupy wiekowe:

 

I grupa - dziewczęta / chłopcy rocznik    2010 i mł                  – dystans 500m

II grupa - dziewczęta / chłopcy rocznik  2008-2009                – dystans 1000m

III grupa - dziewczęta / chłopcy rocznik   2006 - 2007            – dystans 2000m

IV grupa - dziewczęta / chłopcy rocznik 2003-2005                – dystans 3000m

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych kategorii w przypadku, jeśli w danej kategorii ilość zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 3 osoby.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników oraz warunków pogodowych i zostanie podany do wiadomości po zamknięciu listy startowej.

 

Nagrody:

Za zwycięstwo Indywidualnie (w kat. chłopców oraz w kat. dziewcząt):  do 3 miejsca medale, do 6-go miejsca dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 Termin i miejsce zgłoszeń:  obowiązuje zgłoszenie email (na adres: ckip@ckip.org). oraz zgłoszenie pisemne (opieczętowane przez instytucje delegującą), najpóźniej do dnia 23.01.2019 (środa) do godz. 23.00

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do zawodów!

 

Adres korespondencji:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. J. Piłsudskiego 2A , tel./fax 18 26 571 79, email: ckip@ckip.org

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia ( lub odwołania zawodów.

Wszystkim szkółkom sportowym oraz szkołom podstawowym z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)