MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź XXI GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH - Czarny Dunajec 2019r.

Zapowiedź XXI GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH - Czarny Dunajec 2019r.

XXI GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH                          
Czarny Dunajec 2019r.

Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 

  • 1

     Celem gminnego konkursu jasełek i grup kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.

 

§2

Widowiska jasełkowe mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym. Natomiast programy kolędnicze powinny być oparte na tradycyjnym kolędowaniu charakterystycznym dla danej wsi.

  • 3

Czas prezentacji:

Jasełka do 30 minut,

Program kolędniczy do 15 minut.

  • 4

Konkurs odbędzie się w dniu  7-8  stycznia 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w sali widowiskowej CKIP (remiza OSP w Czarnym Dunajcu).

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania imprezy w jednym dniu.

  • 5

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest Zgłoszenie na załączonej karcie w terminie do 3 stycznia 2019 r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec
lub pocztą e-mail:  ckip@ckip.org, Tel/fax: 18 26 571-79

 

  • 6

Liczba członków zespołu prezentującego jasełka nie może przekraczać 30 osób a w grupie kolędniczej 15 osób.

 

  • 7

Kategorie wykonawców:

KAT I - szkoła podstawowa klasa 0 – 3

KAT II - szkoła podstawowa klasa 4 – 6  

KAT III - gimnazjum i liceum

 

  • 8

Jury oceniać będzie wg następujących kryteriów:

Jasełka – dobór scenariusza, adaptacja sceniczna, gra aktorska, kostiumy, scenografia i oprawa muzyczna.

Grupy kolędnicze – wierność tradycji, sposób prezentacji (gra aktorska), odpowiednio dobrane stroje,  rekwizyty.

 

  • 9

1.Organizatorzy zapewniają transport dla zespołów z terenu gminy Czarny Dunajec.

2.Zespoły otrzymują dyplomy uczestnictwa, poczęstunek, oraz symboliczne nagrody.

 

  • 10

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.) nr 133/97 poz. 8830 uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CKIP oraz udostępnianie ich przez internet i w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzanie.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania konkursu oraz upoważniony jest do wykorzystywania tych materiałów bez żadnych zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich.

 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji.

5. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  lub  spornych  decyduje Organizator.

 

UWAGA: Nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2A, w terminie do 14 dni od daty imprezy.

 

KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU

karta zgloszenia-jaselka 2019.pdf

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)