MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź-Gminny Turniej Piłki Siatkowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach święta szkoły w Piekielniku

Zapowiedź-Gminny Turniej Piłki Siatkowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach święta szkoły w Piekielniku

Gminny Turniej Piłki Siatkowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w ramach święta szkoły w Piekielniku

 

  1. Organizator:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Szkoła Podstawowa w Piekielniku

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja  piłki siatkowej i sportowego trybu życia oraz integracja społeczeństwa.

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

      Piekielnik / Załuczne – Hala Sportowa, dnia 4.01.2019r. (piątek) godz. 9.00

 

  1. Termin i miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  2.01.2019 (środa) do godz. 15.00 na adres:

Centrum Kultury i Promocji Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, tel./ fax:  18 26 571 79, email: ckip@ckip.org

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, rok ur. ucznia, powinno być potwierdzone pieczęcią szkoły i dyrektora.

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

 

  1. Reprezentacje  szkół składają się maksymalnie z 8 zawodników  (3 chłopców+1 rezerwowy, 3 dziewcząt+1 rezerwowa) – rocz. 2003 i młodsi
  2. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn .
  3. Sposób rozgrywania meczy: wszystkie sety – drużyna mieszana (3 chłopców i 3 dziewczyny)
  4. Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZS

 

  1. Nagrody

Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary. Wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

 

Wszystkim zgłoszonym w wyznaczonym terminie uczestnikom (szkołom) zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.


Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)