MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW - Gminny Turniej Piłki Siatkowej (Mix) IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - XIV Memoriał Zdzisława Duraja

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW - Gminny Turniej Piłki Siatkowej (Mix) IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - XIV Memoriał Zdzisława Duraja

 

  1. Organizator:

  Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

  Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

  UKS „Krokus” Podczerwone oraz grono przyjaciół

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja  piłki siatkowej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

     Podczerwone – Hala Sportowa, dnia 24.05.2018r. (czwartek) godz. 9.00

 

  1. Termin i miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  22.05.2018 (wtorek) do godz. 15.00 na adres:

Centrum Kultury i Promocji Gminy, 34-470 Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2A

tel./ fax:  18 26 571 79, email: ckip@ckip.org

 

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, rok ur. ucznia, powinno być potwierdzone pieczęcią szkoły i dyrektora.

 

W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2017 / 2018  obowiązują następujące roczniki:

Igrzyska Dzieci – 2005 i mł.
Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2002-2004

 

  1. Udział w zawodach i sposób rozegrania:

 

a)      Reprezentacja  szkoły  składa się maksymalnie z 8 zawodników  (trzech chłopców+ rezerwowy, trzech dziewczyn+rezerwowa) rocz. 2002-2004

b)      Sposób rozgrywania meczy: wszystkie sety – drużyna mieszana (3 chłopców i 3 dziewczyny)

c)      System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn .

d)     Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZS

 

 

  1. Nagrody

Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary. Wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

 

 

Uwagi: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.


Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

 

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie halowe)

 

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją

treści niniejszego regulaminu.

 

 

Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE