MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci kat. Dziewcząt i Chłopców

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci kat. Dziewcząt i Chłopców

1. Organizator:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja piłki siatkowej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i

rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży.

 

2. Termin i miejsce zawodów:

Załuczne – Hala Sportowa, 18.01.2018r. (czwartek) godz.9.00 – kat. CHŁOPCÓW

Załuczne – Hala Sportowa, 22.01.2018r. (poniedziałek) godz. 9.00 – kat. DZIEWCZĄT

 

3. Termin i miejsce zgłoszeń: Do zawodów sportowych gminnych - będą dopuszczane szkoły/zawodnicy zarejestrowane w  systemie  S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ” Szkolnego Związku Sportowego.

adres systemu :  www.srs.szs.pl   ( ranga zawodów: miejskie/gminne)

 

Do zawodów sportowych (w obydwu kategoriach) obowiązuje zgłoszenie najpóźniej do dnia: 
   16.01.2018 (wtorek) do godz. 23.00

W dniu zawodów prosimy o dostarczenie imiennych kart zgłoszeń - podpisanych i opieczętowanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna.


W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2017 / 2018  obowiązują następujące roczniki:
Igrzyska Dzieci – 2005 i mł.
Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2002-2004

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

a.  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2005 i młodsi,  składają się maksymalnie z 10 zawodników.

    

b. Przepisy gry:
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki)
- wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy
- obowiązuje rozmiar piłki nr 5
- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.
- w drugim secie pozostałych 5 zawodników.
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki.
- skład CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej.
- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.
- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
- zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki w  polu ataku znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki,
- rozsądna tolerancja czystości odbić,
- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
- obowiązuje przez cały set ustawienie początkowe drużyny.

Uwaga:
Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym
w ramach Igrzysk Dzieci w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny
rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie gra się do dwóch wygranych setów. Sety
rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów

 

 

5. Punktacja: Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, walkower – 0 pkt

O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. większa liczba zwycięstw,
c. większy stosunek setów,
d. większy stosunek „małych” punktów,
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).

 

6. Nagrody: Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary i statuetki a do 6 miejsca pamiątkowe dyplomy.

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie halowe).

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

 

Z pozdrowieniem

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik