MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź Zawodów Gminny Turniej Piłki Siatkowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej Rocz. 2002-2004

Zapowiedź Zawodów Gminny Turniej Piłki Siatkowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej Rocz. 2002-2004

  1. Organizator:

       Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja  piłki siatkowej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży.

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

kategoria CHŁOPCÓW:

Załuczne – Hala Sportowa, 12.01.2018r. (piątek)  godz. 9.00

 

kategoria DZIEWCZĄT:
Załuczne – Hala Sportowa, 15.01.2018r. (poniedziałek)  godz. 9.00

 

 

Termin i miejsce zgłoszeń:  Do zawodów sportowych gminnych - będą dopuszczane szkoły/zawodnicy zarejestrowane w  systemie  S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ” Szkolnego Związku Sportowego.

adres systemu :  www.srs.szs.pl   ( ranga zawodów: miejskie/gminne)

 

Do zawodów sportowych (w obydwu kategoriach) obowiązuje zgłoszenie najpóźniej do dnia: 
   10.01.2018 (środa) do godz. 24.00

W dniu zawodów prosimy o dostarczenie imiennych kart zgłoszeń - podpisanych i opieczętowanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna.


W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2017 / 2018  obowiązują następujące roczniki:

Igrzyska Dzieci – 2005 i mł.
Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2002-2004

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

 

  1. Reprezentacje szkoły składa się z 14 zawodników (w tym 2 libero).

 

  1. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 

3. Przepisy gry.
Wysokość siatki:
- dziewczęta: 224 cm
- chłopcy: 243 cm (finały wojewódzkie)
- spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.
- trzeci decydujący set do 15 pkt.


4. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. większa liczba zwycięstw,
c. większy stosunek setów,
d. większy stosunek „małych” punktów,
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).

 

5. Mecz rozgrywany do dwóch wygranych setów

 

6. Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZS

 

Nagrody: Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary a do 6 miejsca pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.


Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.

 

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie halowe)

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik