MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / ZAPOWIEDŹ XX GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH 2018

ZAPOWIEDŹ XX GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH 2018

Regulamin

XX GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH
Czarny Dunajec 2018 r.

Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu

 

     Celem gminnego konkursu jasełek i grup kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.

 Widowiska jasełkowe mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym. Natomiast programy kolędnicze powinny być oparte na tradycyjnym kolędowaniu charakterystycznym dla danej wsi.

 

Czas prezentacji:

Jasełka do 30 minut,

Program kolędniczy do 15 minut.

 

Konkurs odbędzie się w dniu  16-17  stycznia 2018 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w sali widowiskowej CKIP (remiza OSP w Czarnym Dunajcu).

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania imprezy w jednym dniu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest Zgłoszenie na załączonej karcie w terminie do 12 stycznia 2018 r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. J. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec
lub pocztą e-mail:  ckip@ckip.org, Tel/fax: 18 26 571-79

 

Liczba członków zespołu prezentującego jasełka nie może przekraczać 30 osób a w grupie kolędniczej 15 osób.

 

Kategorie wykonawców:

KAT I - przedszkola

KAT II - szkoła podstawowa klasa 1 – 3

KAT III - szkoła podstawowa klasa 4 – 6  

KAT IV – kl. 7 szkoły podstawowej + gimnazjum i liceum

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA
W ZALĄCZNIKU:
Regulamin,karta zgloszenia-jaselka 2018.pdf

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik