MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Gminny Turniej Piłki Siatkowej IMS w ramach święta szkoły w Piekielniku

Gminny Turniej Piłki Siatkowej IMS w ramach święta szkoły w Piekielniku

 

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

w ramach święta szkoły w Piekielniku

 

  1. Organizator:

        Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 Szkoła Podstawowa w Piekielniku

 

Cel Zawodów:

Popularyzacja  piłki siatkowej i sportowego trybu życia oraz integracja społeczeństwa.

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

      Piekielnik / Załuczne – Hala Sportowa, dnia 10.01.2018r. (środa) godz. 9.00

 

  1. Termin i miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  8.01.2018 (poniedziałek) do godz. 15.00 na adres:

Centrum Kultury i Promocji Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, tel./ fax:  18 26 571 79, email: ckip@ckip.org

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, rok ur. ucznia, powinno być potwierdzone pieczęcią szkoły i dyrektora.

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

 

  1. Reprezentacje  szkół składają się maksymalnie z 8 zawodników  (3 chłopców+1 rezerwowy, 3 dziewcząt+1 rezerwowa) – rocz. 2002-2004
  2. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn .
  3. Sposób rozgrywania meczy: wszystkie sety – drużyna mieszana (3 chłopców i 3 dziewczyny)
  4. Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZS

 

  1. Nagrody

Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary. Wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec, organizatorzy zapewniają dojazd.

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie sportowe).

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

 

Z pozdrowieniem

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik