MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie Nr 28/2017 - w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu

Zarządzenie Nr 28/2017 - w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu

Zarządzenie Nr 28/2017 -w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla    instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu w roku 2017

Działając na podstawie art.15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt19  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 7 Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

  z a r z ą d z a m

 

PELNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA W ZAŁĄCZNIKU:

Zarządzenie nr 2017 komisja sport.doc

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE