MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr   4 /2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia  10  stycznia 2017r.

 

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych

związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

 

Zarządzenie wraz z załącznikam pod linkiem:

zarządzenie 4 2017 kultura ogłoszenie konkursu ofert 2017.doc

Załącznik nr 1 do regulaminu otwatrego konkursu ofert 2017.doc

Załącznik nr 2 do regulaminu otwatrego konkursu ofert 2017.doc

Załącznik nr 3 do regulaminu otwatrego konkursu ofert 2017.doc

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE