MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Sprawozdanie z konsultacji - projekt uchwały o wspieraniu sportu

Sprawozdanie z konsultacji - projekt uchwały o wspieraniu sportu

Sprawozdanie

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

W dniu 13.12.2016r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

  1. Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

  1. Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogły składać działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie po analizie mogły być w miarę możliwości uwzględniane.

  1. Rezultat konsultacji

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

 

Czarny Dunajec 28.12.2016r.

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik