MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / XIX Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec 2017r

XIX Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec 2017r

Celem gminnego konkursu jasełek i grup kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.

 

Widowiska jasełkowe mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym. Natomiast programy kolędnicze powinny być oparte na tradycyjnym kolędowaniu charakterystycznym dla danej wsi.

Czas prezentacji:

Jasełka do 30 minut,

Program kolędniczy do 15 minut.

Konkurs odbędzie się w dniu  11-12  stycznia 2017 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w sali widowiskowej CKIP (remiza OSP w Czarnym Dunajcu).

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania imprezy w jednym dniu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest Zgłoszenie na załączonej karcie w terminie do 9 stycznia 2017 r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec
lub pocztą e-mail:  ckip@ckip.org, Tel/fax: 18 26 571-79

 

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIE W ZAŁĄCZNIKU

Regulamin,karta zgloszenia-jaselka 2017.pdf

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik