MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

Czarny Dunajec 17.11.2016r.

Sprawozdanie

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

W dniu 02.11.2016r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  1. Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  1. Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogły składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 listopada 2016r., osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie po analizie mogły być w miarę możliwości uwzględniane.

  1. Rezultat konsultacji

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik