MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Zarządzenie Nr 58 2016 w sprawie przyznania stypendiów i nagród 2016

Zarządzenie Nr 58 2016 w sprawie przyznania stypendiów i nagród 2016

Na podstawieUchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia

24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, po zapoznaniu się z opinią  komisji ds. stypendiów sportowych i nagród, która przedłożyła listę rekomendowanych kandydatów wraz z proponowanymi kwotami

 

 

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 58 2016 w sprawie przyznania stypendiów i nagród 2016.doc

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik