MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r

Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  7 stycznia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego"

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości

 

PEŁNA TREŚĆ SPRAWOZDANIA W ZAŁĄCZNIKU:

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r.pdf

 

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik