MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Protokół Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

Protokół Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

Czarny Dunajec, 16.02.2016r.

 

PROTOKÓŁ

 

Z posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w Konkursie nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

Komisja w składzie:

1. Anna Trebunia - Wyrostek                         -   Przewodniczący

2. Michał Jarończyk                                      -   Członek     

3. Renata Zięba                                            -   Członek

 

W dniu 16 lutego 2016 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec Komisja powołana Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 lutego 2016 r.

dokonała oceny złożonych ofert.

 

Do konkursu zgłoszono 18 ofert, na oczekiwaną kwotę dotacji 295.300,00

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 230.000,00 zł

 

a) LISTA OFERT ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI z proponowanymi przez Komisję Konkursową kwotami:

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM – 12.000,00 zł

2. OSP CZARNY DUNAJEC – 25.000,00 zł

3. ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH – 14.000,00 zł

4.   ODDZIAŁ ZP W CICHEM – 15.000,00 zł

5.   ODDZIAŁ ZP W CHOCHOŁOWIE - 14.000,00 zł

6.   ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU – 16.500,00 zł

7. ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU – 14.500,00zł

8. ODDZIAŁ ZP W ODROWAŻU – 13.500,00 zł

9. ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE – 16.000,00 zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –14.500,00 zł

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE – 15.500,00zł

12. ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM – 13.500,00 zł

13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE – 9.000,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 11.000,00zł

15. ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE – 11.000,00 zł

16. ODDZIAŁ ZP W DZIALE - 9.000,00 zł

17. STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY Zbójecko Familia – 6.000,00 zł

b) LISTA ODRZUCONYCH OFERT:

1.Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”, Wrocław – oferta p.t. „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Czarny Dunajec 2016”

Uzasadnienie: Wydarzenie mające na celu ukazanie historii informatyki nie wpisuje się w zadanie Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.

Na tym protokół zakończono.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik