MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Zarządzenie Nr 19/2016 - konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 19/2016 - konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 19/2016

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 17 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 0 grudnia 2015 roku orazUchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/428/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec

 

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowejds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w dziedzinie sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”, która na posiedzeniu w dniu 16.02. 2016 r. dokonała oceny ofert instytucji pozarządowych działających na terenie gminy Czarny Dunajec

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych:

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 1. UKS CHOCHOŁÓW – 6.000,00
 2. TS PODHALAŃSKI – 15.000,00
 3. UKS RATUŁÓW – 4.000,00
 4. LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE – 12.000,00
 5. UKS „KROKUS” CICHE – 11.000,00
 6. UKS „CZERWONE WIERCHY” – 4.000,00
 7. GKS „CZARNI” – 28.000,00
 8. UKS PODCZERWONE – 8.000,00
 9. UKS „CICHE” – 9.000,00
 10. UKS „ZOGRODY” – 6.000,00
 11. UKS „SOŁTYSIANIE” – 18.000,00
 12. LKS „KORONA” PIEKIELNIK – 16.000,00
 13. KS CHOCHOŁÓW – 28.000,00
 14. LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW – 4.000,00
 15. PZW Koło 27 Czarny Dunajec – 3.000,00
 16. AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC – 21.000,00
 17. TS HARNASIE CZARNY DUNAJEC – 4.500,00
 18. UKS PIENIĄŻKOWICE – 2500,00

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 200.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2016 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik