MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie nr 12.2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury

Zarządzenie nr 12.2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury

Zarządzenie Nr 12/2016

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 lutego 2016 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla   instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury

w roku 2016

 

 

Działając na podstawie art.11,us.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz art.7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

 

co następuje:

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą:

 

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

w składzie:

 

1. Anna Trebunia - Wyrostek                   -   Przewodniczący

2. Michał Jarończyk                                 -   Członek

3. Renata Zięba                                   -   Członek

 

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE