MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie Nr 209 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 209 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 209 /2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Konkurs nr 1/2016 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacją

zadańGminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

zarządzenie kultura 209XII2015 ogłoszenie konkursu ofert 2016.doc

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE