MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie Nr 210 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 210 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr  210 /2015  Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 14   grudnia 2015r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego

Konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

zarządzenie sport 210XII2015 ogłoszenie konkursu 2016.doc

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE