MENU

KALENDARZ GMINNY IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ GMINNY

IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

I. Gminny Turniej Piłki Nożnej 6 piłkarskie  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
14.09.2016 (środa) godz. 9.00
Boisko Orlik w Czarnym Dunajcu / Piekielniku

II. Gminny Turniej Piłki Nożnej 6 piłkarskie  GIMNAZJADA
15.09.2016 (czwartek) godz. 9.00
Boisko Orlik w Czarnym Dunajcu / Cichem

 

III. Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów
22.09.2016 (czwartek) godz. 9.00
Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu

 

IV. Halowy Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych

3.10.2016r. (poniedziałek) godz. 9.00
Hala sportowa w Czarnym Dunajcu

 

V. Drużynowe zawody w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych
7.11.2016r. (piątek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu


VI. Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół  Podstawowych
2.12.2016r. (piątek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

 

VII. Mikołajkowy Gminny Turniej Gier i Zabaw „Baw się razem z nami”
7.12.2016r. (środa) godz. 9.00
Hala sportowa w Czarnym Dunajcu

VIII. Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych
13.12.2016r. (wtorek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

 

IX. Zawody Koziołka Matołka

3.01.2017 – Turniej Gier i Zabaw dla dzieci dla Szkół Podstawowych - Piekielnik

4.01.2017 – Gminny Turniej Piłki Siatkowej SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH -Sala Gimnastyczna w Piekielniku

                                                (regulaminy i termin w oddzielnych komunikatach)

 

X. Mini Piłka Siatkowa Szkół Podstawowych (Dziewcząt i Chłopców)

19.01.2017 (czwartek). Godz. 9.00

Miejsce rozegrania zawodów w oddzielnym komunikacie

 

XI. Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych (Chłopców)

20.01.2017 (piątek). Godz. 9.00

Hala Sportowa w Załucznem

 

XII. Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych (Dziewcząt)

23.01.2017 (poniedziałek). Godz. 9.00

Hala Sportowa w Załucznem

 

XIII. Puchar Ferii - Gminne zawody w Biegach Narciarskich - Czerwienne

1.02.2017r. (środa). Godz. 9.00

Trasy biegowe w Czerwiennem
(regulamin i termin w oddzielnym komunikacie)

 

XIV. Ogólnopolskie Zawody Alpejskie im. Józefa Tischnera

16.02.2017 (czwartek). Godz. 9.00

Stok zjazdowy w Czerwiennem na Budzu

 

  1.   Zawody w Biegach Narciarskich z okazji Powstania Chochołowskiego

26 Luty 2017,  godz. 10.00

Trasy biegowe w Chochołowie

(regulamin i termin w oddzielnym komunikacie)

 

XVI. Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego Szkół  Podstawowych
21.02.2017r. (wtorek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

 

 

XVII. Zawody w Biegach Narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja

8.03.2017 (środa), godz. 10.00

Trasy biegowe w Podczerwonem (Czerwienne)

(regulamin i termin w oddzielnym komunikacie)

 

 

XVIII. Zawody w Biegach Narciarskich w ramach Gminnego Programu Rozwoju Sportu

Marzec 2016, godz. 10.00

Trasy biegowe w Podszklu

(regulamin i termin w oddzielnym komunikacie)

 

XXIV. Czwórbój L.A.  – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

8.05.2017 (poniedziałek) godz. 9.00

Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu

 

  1. Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców - Gimnazjada

24.05.2017 (środa) godz. 9.00

Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu

 

 

 

 DODATKOWE ZAWODY PRZEWIDYWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 (informacje o terminie, miejscu planowanych zawodów zostaną podane w osobnych komunikatach)

 

 

XXVI.  Halowy Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjada, kat. CHŁOPCÓW

XXVII. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, kat. CHŁOPCÓW

XXVIII. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, kat. DZIEWCZĄT

XXIX. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjada, kat. DZIEWCZĄT

XXX. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców

XXXI. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6 piłkarskie” – Gimnazjada chłopców

XXXII. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt

XXXIII. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6 piłkarskie” – Gimnazjada dziewczęta

XXXIV. Siatkówka Plażowa dla szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców

XXXV. Badminton Drużynowy dla Szkół Gimnazjalnych i Szkół Podstawowych
           w Kategorii Dziewcząt i Chłopców

XXXVI. Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów  (według nowych zasad powiatowych)

 

 

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.kis.nowotarski.pl/

 

KALENDARZ MAŁOPOLSKIEJ LIGI NARCIARSKIEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.skipol.pl

 

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH MAŁOPOLSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.mszs.krakow.pl/kalendarz.html

 

 

UWAGI:

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy.

Do zawodów sportowych drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela w-f

Każde zgłoszenie obowiązkowo powinno być dostarczone na adres biura zawodów przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zawodów, drogą email lub faxem

Młodzież ma prawo startu w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ

W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2015 / 2016 obowiązują następujące roczniki:
Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2004 i mł.
Gimnazjada – 2001 i mł.

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

Instytucja/osoba biorąca udział w zawodach, przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego
kalendarza imprez sportowych.

 

Koordynator sportu w gminie
mgr Marek Szuba

Pogoda

Ścieżka rowerowa