MENU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2019

 

 

Termin

Nazwa imprezy

 

 3 styczeń

Turniej Gier i Zabaw Koziołka Matołka dla Szkół Podstawowych - Piekielnik

4 styczeń

Gminny Turniej Piłki Siatkowej IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - Piekielnik

7-8 styczeń

Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych – Czarny Dunajec

10 styczeń

Piłka Siatkowa IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ kat. dziewcząt - Załuczne

25 styczeń

Gminne Zawody w Biegach Narciarskich (Puchar Ferii) - Czerwienne

4 luty

Piłka Siatkowa IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ kat. chłopców - Załuczne

7 luty

Ogólnopolskie Zawody w Narciarstwie Alpejskim im.Józefa Tischnera - Czerwienne

   11 luty

Mini Piłka Siatkowa IGRZYSKA DZIECI – Czarny Dunajec

20 luty

Przegląd Góralskiej Poezji Patriotycznej w ramach obchodów 173 Rocznicy Powstania Chochołowskiego

- Chochołów

24 luty

Zawody w Biegach Narciarskich z okazji 173 Rocznicy Powstania Chochołowskiego - Chochołów

marzec

Zawody w Biegach Narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja – Podczerwone

marzec

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – Czarny Dunajec

19 marzec

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Literacki i Plastyczny im. Józefa Tischnera – Ratułów

26 marzec

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej IGRZYSKA DZIECI kat.chłopców – Czarny Dunajec

27 marzec

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej IGRZYSKA MODZIEŻY SZKOLNEJ kat.chłopców – Czarny Dunajec

1 kwiecień

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej IGRZYSKA DZIECI kat.dziewcząt – Czarny Dunajec

2 kwiecień

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej IGRZYSKA MODZIEŻY SZKOLNEJ kat.dziewcząt – Czarny Dunajec

5 kwiecień

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy i Pięknego Czytania - Pieniążkowice

   3 - 4 kwiecień

Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych „Bajkluś” – Czarny Dunajec

26 kwiecień

Czwórbój L.A. – IGRZYSKA DZIECI – Czarny Dunajec

27-28 kwiecień

Muzykowanie na Duchową Nutę – Czarny Dunajec

29 kwiecień

Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortolandia” - Podczerwone

maj

Konkurs Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu” i Konkurs Plastyczny „Radość Tworzenia” – Stare Bystre 1

11 maj

Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej ”Papieska Majówka” – Bachledówka

15 maj

Gminny Muzyczny Konkurs Języka Angielskiego - Piekielnik

22 maj

Lekkoatletyka Dziewcząt i Chłopców IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – Czarny Dunajec

26 maj

Gminny Konkurs Plastyczny „Laurka dla mamy” – Ciche 1

maj/czerwiec

   Dzień Rodziny – Festyn w Cichem-Miętustwie

maj/czerwiec

   Gminne Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe IGRZYSKA DZIECI i IGRZYSKA MŁODZIEŻY  

   SZKOLNEJ – Czarny Dunajec

maj/czerwiec

   VI Podhalański Konkurs Czytelniczo-Plastyczny Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie

   Cytanie” - Czarny Dunajec – etap rejonowy

   czerwiec

   Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-tki piłkarskie” IGRZYSKA DZIECI

czerwiec

   Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-tki piłkarskie” IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

czerwiec

Festyn Rodzinny w Czarnym Dunajcu

7 lipiec

Festyn Rodzinny we Wróblówce

14 lipiec

Festyn Rodzinny w Pieniążkowicach

21 lipiec

Festyn Strażacki w Cichem Środkowem

28 lipiec

Festyn Rodzinny w Piekielniku

11 sierpień

Posiady U Domina w Ratułowie

18 sierpień

Góralskie Śpasy w Podczerwonem

18 sierpień

Msza Św. Na Szlaku Papieskim – kaplica JP II - Żeleźnica

25 sierpień

Gminne Dożynki Hołdymas - Czarny Dunajec

1 wrzesień

Dożynki Parafialne w Chochołowie

8 wrzesień

   Dożynki Miętusiańskie – Ciche-Miętustwo

wrzesień

   Gminny Turniej Piłki Nożnej IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - ORLIK – Czarny Dunajec /

   Piekielnik /Ciche

wrzesień

   Gminne Indywidualne i Drużynowe Biegi Przełajowe IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ –

   Czarny Dunajec

5-6 październik

    Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich - Ratułów

17 październik

    Gminny Konkurs Plastyczny Promujący Naukę Języków Obcych - Ciche 1

23 październik

    Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Inspirowany Życiem Św.Jana Pawła II,

    Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św.Janie Pawle II - Podszkle

7 listopad

    VII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża - Odrowąż

11 listopad

    Obchody Dnia Niepodległości – Czarny Dunajec

28 listopad

    Poetyckie Katarzynki – Czarny Dunajec

listopad/grudzień

    Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - Czarny     

    Dunajec

listopad/grudzień

    Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – Czarny

    Dunajec

4 grudzień

    Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy i Multimedialny „Rusz głową” - Ratułów

grudzień

    Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw – Czarny Dunajec/Ciche

8 grudzień

    Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z okazji Narodowego Święta” – Stare Bystre 2

12 grudzień

    Gminne eliminacje do Przeglądu Recytatorskiego im.A.Skupnia-Florka – Czarny Dunajec

    grudzień

    Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Chochołów

 

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)