MENU

Rok 2023 Sport

08:03:41 11-03-2023

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2023r. w sprawie: ogłoszenia wyniku konkursu nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec

10:01:06 09-01-2023

w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec.