MENU

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, można pobrać poniżej (Załącznik).

Raport o stanie zapewn. dostęp. podmiotu publicz. 31.03.2021 ver. dostęp.pdf