MENU

Transgraniczni animatorzy kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu

13:10:00 12-10-2020

Transgraniczni Animatorzy Kultury

08:02:49 27-02-2020

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec od sierpnia 2019 roku realizuje mikroprojekt TRANSGRANICZNI ANIMATORZY KULTURY – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

12:11:48 27-11-2019

Projekt indywidualny-wnioskodawca – Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Okres realizacji: 08.2019 – 07.2020

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020

09:11:35 27-11-2019

W dniu 5 listopada 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia teatralne skierowane do przyszłych i obecnych animatorów kultury organizowane w ramach mikroprojektu Transgraniczni Animatorzy Kultury

09:11:25 27-11-2019

Uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach mikroprojektu Transgraniczni Animatorzy Kultury