MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Warunki Udostępniania stadionu we Wróblówce

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164 /2019

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 07.08.2019r.

 

 

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA STADIONU SPORTOWEGO WE WRÓBLÓWCE

 

 1. Stadion jest administrowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (w dalszej części zwanym CKiP), które zajmuje się jego udostępnianiem i opracowuje harmonogram wynajmu stadionu.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stadionu przysługuje klubom sportowym z terenu gminy Czarny Dunajec, którym stadion zostanie użyczony.
 3. Pozostałym podmiotom stadion jest udostępniany na podstawie umowy najmu podpisanej z Dyrektorem CKiP. Wcześniej należy wypełnić wniosek o rezerwację stadionu, który po ustaleniu wstępnego harmonogramu udostępnienia jest potwierdzany przez Dyrektora CKiP.
 4. Zawarcie umowy najmu następuje po zaakceptowaniu regulaminu, dostępnego na stronie www.ckip.org oraz niniejszych warunków udostępniania stadionu.
 5. Płyta główna stadionu może być udostępniona na treningi do 21 godzin tygodniowo a boisko treningowe do 27 godzin tygodniowo.
 6. Wynajem stadionu drużynom spoza terenu gminy możliwy jest w ograniczonym wymiarze, uwzględniającym harmonogram godzin treningów drużyn z terenu gminy Czarny Dunajec, którym stadion został użyczony, oraz meczów ligowych zaplanowanych na obiekcie.
 7. Cennik opłat za wynajem stadionu:

Stadion – płyta główna 50,- / 1h treningu   200,- / mecz

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie obiektu, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w czasie korzystania ze stadionu. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie gospodarzowi obiektu.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za bezpieczny montaż i użytkowanie ruchomych elementów wyposażenia (przenośne bramki) oraz ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas najmu obiektu.
 3. Za organizację i bezpieczeństwo podczas meczów odbywających się na stadionie odpowiada najemca.
 4. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zagrażających utrzymaniu dobrego stanu murawy boisko jest wyłączone z eksploatacji i gospodarz obiektu ma prawo odmówić wejścia na jego teren mimo wcześniejszej rezerwacji.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osób dorosłych – opiekunów, trenerów.
 6. Zabrania się odbywania treningów na płycie boiska przez grupy liczące powyżej 30 osób jednocześnie a w przypadku połowy boiska - grup liczących powyżej 15 osób.
 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych postanowień