MENU

Zespół Góralski "Bachledówka" z Czerwiennego

Zespół Góralski "Bachledówka" z Czerwiennego

 

Zespół góralski "Bachledówka" z Czerwiennego założony został w 1992 roku przez Stanisława Chowańca.
W swojej działalności skupił się na przekazywaniu młodym pokoleniom tradycji i zwyczajów góralskich, pielęgnowaniu gwary oraz zachowania tańców i śpiewu oraz muzyki swoich przodków.
Dzieci i młodzież uczą się pod okiem instruktorów:
Kolbrecka i …..
W działalność zespołu chętnie włączają się starsi mieszkańcy wsi przekazując młodym zapomniane melodie, gwarę góralską i góralskie zwyczaje.
Zespół „Bachledówka” reprezentuje swoją miejscowość na gminnych i wojewódzkich przeglądach. W kalendarzu artystycznych imprez ważne miejsce zajmują: Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej "Majówka Papieska", "Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych", "Przeziyracka Młodych Tonecników i Śpiywoków", "Muzykowanie na Duchową Nutę", "Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych".

Dzieci i młodzież w swojej działalności nie ograniczają się tylko do konkursów. Chętnie wyjeżdżają w różne części Polski prezentując góralskie tradycje. 

Kontakt:
Publiczna Szkoła Podstawowa
34-407, Czerwienne
Tel. (0-18) 265 81 34

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)