MENU

Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania

12:02:16 19-02-2016

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

12:02:08 19-02-2016

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

08:12:41 10-12-2015

 Załącznik nr 3 do REGULAMINU otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku

SPRAWOZDANIEz wykonania zadania publicznego.

 

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDANIA UPŁYWA Z DNIEM 30 STYCZNIA 2016 ROKU

 

11:11:05 13-11-2015

Sprawozdanie

z konsultacji projektu uchwały z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

11:11:04 13-11-2015

Sprawozdanie

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik