MENU

Konkursy ofert i ogłoszenia

11:04:16 10-04-2019

w sprawie: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

12:03:52 12-03-2018

w sprawie: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych

13:03:51 27-03-2017

Zarządzenie Nr 28/2017 -w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla    instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu w roku 2017

11:03:20 06-03-2017

Zarządzenie Nr 21/2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 6 marca 2017r.

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego

13:01:45 10-01-2017

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 przez organizacje pozarządowe.

Ogłasza sięotwarty konkurs ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

11:01:34 02-01-2017

Oświadczenie członków stowarzyszenia/fundacji pracujących społecznie

14:02:02 09-02-2016

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla    instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu w roku 2016

14:02:00 09-02-2016

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla   instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury

11:01:08 27-01-2016

Zasady uzyskiwania odpisow, wyciagow i zaswiadczen z Centralnej Informacji krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów

08:12:57 15-12-2015

Zarządzenie Nr 209 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

08:12:52 15-12-2015

Zarządzenie Nr  210 /2015  Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 14   grudnia 2015r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego

12:11:44 06-11-2015

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego. Na podstawie Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku.

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Następna strona
stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)